Videos

Demonstracija Test Iowa COVID-19 Kućnog Kompleta za Prikupljanje Uzorka


Test Iowa, kućni paketi za testiranje su dostupni besplatno,i možete ih pokupiti na nekoliko lokacija u Black Hawk Okrugu, a ZdravstveniOdjel nastavlja obezbjeđivati dodatne lokacije. Idite na testiowa.com iukucajte grad ili zip code (poštanski broj) da pronađete lokaciju koja vam jenajbliža.

Ove informacijeobezbjeđuju Test Iowa, Iowa Departman Javnog Zdravstva i HigijenskaLaboratorija University of Iowa State, i dopuna su uputama koje se nalazeu kućnim COVID-19 testovima. Za više informacija, posjetite  www.testiowa.com ili pozovite 1-833-286-8378.

Testovi primljeni do 1 pm, od ponedjeljka do petka, bit ćeprevezeni istog dana u Državni Higijenski Laboratorij i rezultati se očekuju uroku od 24 sata. Testovi primljeni poslije 1 pm u petak, će biti prevezenisljedećeg ponedjeljka. Testovi se takođe mogu odnijeti na bilo koju UPSlokaciju. Pronađite UPS lokaciju ovdje: https://locations.ups.com/ia/ 

Also available in:
English
Spanish
French
Burmese
Marshallese
Hakha Chin